0

 

کسپرسکی یک شرکت امنیتی بین المللی است که سال 2017 تولد بیست سالگی اش را جشن می گیرد. هوش تهدید پیشترفته کسپرسکی و تخصص امنیتی این شرکت  به طور مداوم در حال ایجاد راهکارها و خدمات برای حفاظت از کسب و کارها، زیرساخت های حیاتی، دولت ها و دیگر مشتری ها در سراسر دنیاست.این شرکت دارای جایگاه رهبری در حفاظت از ایستگاه های کاری و ارائه دهنده راهکارها و خدمات امنیتی تخصصی برای تهدیدات پیچیده است. بیش از 400 میلیون کاربر در سراسر دنیا توسط فنآوری های کسپرسکی مورد محافظت قرار گرفته اند، همچنین این شرکت به بیش از 270000 شرکت بزرگ برای حفاظت از دارایی های مهم شان خدمات ارائه می دهد. در زیر جوایز و گواهی های این شرکت را در سال 2016 را مشاهده می کنید: 

 

 

kaspersky award

 

 kasperlogo