Image

چگونه می توان مقابل ماینرها از خود مراقب کرد؟

برنامه های ماینینگ اغلب با نصب نرم افزارها و برنامه ها از طریق کامپیوتر وارد می شود!
از همین رو راهکارهای امنیتی همیشه قادر به مسدود سازی ماینرها در سیستم قربانیان نیستند، به ویژه در این مورد که کاربران خود برنامه ها را دریافت می کنند راهکارهای امنیتی قادر به تشخیص آن ها نخواهند بود. نرم افزارهای امنیتی قادرند برنامه های خطرناک یا  not-a-virus (برنامه هایی که ویروس نیستند) و می تواند توسط مجرمان مورد استفاده قرار بگیرد، را تشخیص دهند
برای محافظت مقابل ماینرها قواعد ساده ی زیر را دنبال کنید:
-برنامه هایی را که به صورت قانونی رایگان هستند را تنها از فروشگاه های رسمی و توسعه دهندگان واقعی دانلود و دریافت نمایید.
-یک راهکار امنیتی و قابل اعتماد بر روی سیستم خود همانند Kaspersky Endpoint Security نصب کنید.
-تشخیص تهدیدات را در راهکارهای امنیتی خود فعال سازید.