Image

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تقریبا نیمی از سازمان ها حتی بعد از آنکه حمله سایبری را تجربه می کنند، در استراتژی امنیتی خود تغییرات عمده ای ایجاد نمی کنند.  

این واقعیت بر اساس گزارش   Global Advanced Threat Landscape Report 2018 شرکت امنیتی  CyberArk بیان شده است.در این گزارش، این فروشنده امنیتی 1300 تصمیم گیرنده راهکارهای امنیتی را مورد پرسش قرار داد تا وضعیت فعلی اقدامات امنیتی شرکت هایشان را مورد بررسی قرار دهد.
موضوع اصلی این گزارش این بود که نفوذ امنیتی خیلی از سازمان ها را فلج کرده است و منجر به ناتوانی در جلوگیری از این حملات شده است. 46% از پاسخ دهندگان می گویند که سازمان آنها نمی تواند مانع از حمله مهاجمین به شبکه های داخلی شوند، در حالیکه 50% از پاسخ دهندگان پذیرفتند که حریم خصوصی و اطلاعات قابل شناسایی مشتریان ممکن است در معرض خطر باشد، چرا که این داده ها با حفاظت های امنیتی که از نظر قانونی الزام آور هستند، محافظت نشده است.  

علاوه بر این، فقط 8% از شرکت ها به بررسی آسیب پذیری های حیاتی شبکه خود پرداخته و پاسخ های موثر را شناسایی کردند، در حالیکه بیش از یک چهارم سازمان ها در حفاظت از حساب های کاربری ویژه ناکام مانده اند.شرکت امنیتی CyberArk به این نتیجه رسید که این پدیده روی کلود نیز تاثیر می گذارد و هشدار داد که فرآیند های خودکار ذاتی در فضای کلود به این معناست که حساب های کاربری ویژه، اسناد و مدارک با سرعت زیادی تولید می شوند، اما شرکت ها حتی با وجود درک این خطرات امنیتی باز هم رویکرد سهل انگارانه ای به امنیت کلود دارند.
نیمی از آنها گفتند که سازمان شان هیچ استراتژی امنیتی ویژه ای برای  فضای کلود ندارد و بیش از دو سوم آنها گفتند که این استراتژی ها به فروشنده سرویس شان بستگی دارد، در حالیکه 38% آنها ابراز داشته اند که ارائه دهنده  گان خدمات کلود، حفاظت کافی را فراهم نمی کنند.  

ریچتر ترنر معاون ارشد CyberArk گفت: وقتی امنیت سازمان ها با زمان حرکت نکند، مهاجمان سایبری اغلب براحتی در این شبکه ها نفوذ می کنند و می توانند بدون تلاش زیادی از رویکرد های دفاعی معمول این شبکه ها بگذرند. سازمان ها باید با فوریت این بازی را به نفع خود تغییر بدهند و با خطرهای مرتبط باامنیت سایبری مثل دیگر خطرهای کسب و کارها از جمله اقتصاد و رقابت برخورد کنند.

فهم این موضوع که تغییر مدل های ارائه دهنده خدمات حفاظتی می تواند بر سطح حمله تاثیر بگذارد، مولفه مهمی در حفاظت در برابر خطرات سایبری است. رهبران کسب و کارها نقش مهمی را در انتقال تفکر چگونگی مواجه با خطر و ایجاد انعطاف پذیری در سازمان ها ایفاء می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید